Werken op bru

Er heerst in Bruinisse een grote mate van bedrijvigheid. Van oudsher neemt de visserij daarbij een belangrijke plaats in. De vloot is modern uitgerust en ligt ten dele in de vissershaven voorde wal en deels in de Vluchthaven te Zijpe. Met die vloot wordt gevist op mosselen, paling en oesters.

Op o. a. de jachthaven Aquadelta zijn bedrijven gevestigd die zich in het bijzonder bezighouden met het onderhoud aan de recreatievloot en vissersvloot.

Een andere bron van werkgelegenheid is van oudsher de landbouw, met name de akkerbouw en de akkermatige tuinbouw. Daar, waar mogelijk, worden de initiatieven om te komen tot een verdere uitbreiding van de glastuinbouw, van harte ondersteund. Het hoge aantal zon-uren en de gemiddeld hogere temperatuur onder invloed van de grote ons omringende watermassa’ s zijn factoren die ook in dit opzicht de gunstige ligging van Bruinisse onderstrepen.