Geschiedenis van bru

Wapen van BruinisseBruinisse is een dorp in het uiterste oosten van de gemeente Schouwen-Duiveland. Vroeger werd het ook wel als Bruynisse geschreven. De inwoners spreken over Brunisse of ook wel de veelvuldig gebruikte afkorting Bru of zelfs Republiek Bru. Bruinisse telt ca. 4.000 inwoners. Het dorp telt relatief veel kinderen.

Bruinisse is aan het eind van de 15de eeuw in opdracht van Anna van Bourgondië gesticht nadat dit deel van Schouwen-Duiveland omdijkt werd. De oude kern van het dorp bestaat uit een zogenoemde ringkern die het centrum van het dorp vormt. Smalle straatjes, die allemaal uit lijken te komen op de dijk, geven Bruinisse een speciaal karakter.

Oud Straatje

Schorren is de naam die men gaf aan begroeide buitendijkse landaanwas welke bij gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komen ze nog blank te staan.

De schorren aan de oostpunt van het toenmalige Duiveland werden in 1468 ingedijkt. Op die plaats ontstond een dorp dat aanvankelijk Oost-Duiveland werd genoemd. Later kreeg het een van oorsprong oudere naam; Bruinisse. “Nisse” is hierbij een ander woord voor landtong. Over “Bruin” zijn de meningen verdeeld. Het kan zijn dat de naam is ontleend aan een persoon. Ook wordt gedacht dat het een verwijzing is naar de bruine kleur van de schorren.

Bruinisse vanaf de dijk gezien

Het dorp staat bekend als een vissers- en landbouwgemeente. Hoewel de landbouw een belangrijke plaats inneemt in de economie van Bruinisse, is het toch voornamelijk bekend van de visserij. Meer speciaal de mosselvisserij.

Bruinisse is een echt vissersdorp vol stoere zeebonken. Hier is de mosselkweek en de visserij een belangrijke bron van inkomsten. De mossel, een Zeeuws product, wordt al sinds eeuwen in de wateren rondom Bruinisse gekweekt. De vissersboten uit Bruinisse herken je in de haven aan de letters BRU op de boeg.

De Bruse vloot telt momenteel nog 23 schepen en er worden er worden nieuwe schepen gebouwd.

Bruinisse vanaf de dijk gezien

Al eeuwenlang is de mosselkweek een belangrijk bron van inkomsten voor Bruinisse. Vroeger kon men het mosselzaad zelf nog winnen in de Oosterschelde. Na de sluiting van het Brouwershavense Gat in 1971 wordt het mosselzaad in de Waddenzee gewonnen.

Elk jaar worden, in de derde week van juni, gedurende drie dagen de Visserijdagen gevierd. Dit is het grootste non-profit evenement van Schouwen-Duiveland.

Om aan te geven dat de mosselvangst zo belangrijk is voor Bruinisse, staat in de haven een grote sculptuur van een geopende mossel.

101_0033

De Tweede Wereldoorlog ging niet ongemerkt voorbij aan Bruinisse. De Duitsers bewaakten in 1943 het Scheldegebied zorgvuldig omdat ze er een landing van de Engelsen vreesden. De Engelsen vielen het Zijpe steeds aan omdat zich daar Duitse wachtposten bevonden. Bruinisse lag in de frontlinie en werd heftig beschoten.
De Duitsers gaven bevel tot evacuatie van de bevolking, want Schouwen-Duiveland werd onder water gezet. Op 12 februari 1944 werd Bruinisse geïnundeerd.

5 januari 1945 Bombardement Bruinisse

 

 

Tot overmaat van ramp werd het dorp op 5 januari 1945 getroffen door een geallieerd bombardement vanaf St. Philipsland. Hierbij gingen tientallen woningen verloren. Ook de Jacobus de Minderekerk uit 1467 werd verwoest en de korenmolen de Zwaluw uit 1866 ging verloren. De molen Het Hert uit 1772 was, vanwege de strategische ligging in 1943 al gesloopt. In 1952 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen.