De vloot

Bruinisse had in 1902 een vloot van 153 schepen. Tot halverwege de jaren dertig lagen er vaak wel 30 Zeeuwse vissersschepen in Antwerpen met mossels. Tot ca. 1950 werden Zeeuwse mossels nog per schip naar Antwerpen gebracht. Daarna is het transport over de weg vanuit Yerseke op gang gekomen aangezien daar nu de mosselveiling plaats vindt.

 

Ten behoeve van de mosselvisserij zijn een aantal scheepstypen relevant te noemen.
In de 1e plaats de houten roeiboot, vervolgens de Hoogaarzen, Hengsten, Lemmerjachten maar ook de Zeeuwse of Tholense Schouw en de stalen kotters vanaf de beginjaren 1900 tot heden. Een erkend naslagwerk betreffende de vele scheepstypen is het boek van J. van Beylen: “Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.